Betaling factuur misgegaan

Bij de betaling van een factuur is iets fout gegaan waardoor de betaling niet werd verwerkt bij de bank.Na slechts één telefonische aanmaning is onze leverancier 3 dagen later al naar een incassobureau gestapt die nu het bedrag vordert + veel incassokosten. Mag dit of moet er eerst meer aangemaand(schriftelijk, aangetekend…) worden.

Dit kun je doen

r moet schriftelijk aangemaand worden, waarna er in gebreke gesteld dient te worden. Slechts als debiteur telefonisch c.q. mondeling aangeeft niet te willen/zullen betalen kan het gehele “maantrajekt” worden overgeslagen en kunnen er gelijk spijkers met koppen geslagen worden (zegt de wet hierover).

Ik weet natuurlijk niet in hoeverre de voorafgaande relatie met debiteur is geweest: was hij al veel langer een wanbetaler ? In ieder geval is dit een onbehoorlijke manier van zakendoen door crediteur en als debiteur gewoon betaalt per direkt heeft het incasso-bureau van crediteur geen poot om op te staan. Aannemende je naar behoren te hebben ingelicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *